شنبه 30 شهريور 1398 - 9 آوریل 777
 برای اولین بار... 
کسب مدال نقره توسط آقای محمد حسینی سفیدان در هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
جناب آقای محمد حسینی کسب مدال نقره در هفدهمین مسابقات ملی مهارت را به جنابعالی تبریک گفته و آرزوی توفیقات بیشتر از درگاه خداوند منان خواهانیم . مدیریت مجتمع فنی کلیک نونوشته شده در   يکشنبه 16 آبان 1395  ساعت  12   توسط   المیرا حاتمی