شنبه 9 اسفند 1399 - 18 سپتامبر 778
آموزش نرم افزارAUTOCAD _مجتمع فنی کلیک نو

سر فصل مطالب :

 

ترسیمات دو بعدی

ترسیم پلان نما و برش

آشنایی با نقشه های آماده

ترسیمات سه بعدی

انجام ترسیمات ایزومتریک و نقشه های گاز و آب

انجام ترسیمات دو بعدی مکانیکی

کارباEXCEL در اتوکد

کاربا ماشین حساب و برنامه نویسی آن

آشنایی با برنامه نویسی اتوکد

آشنایی با نقشه های برق  

Instagram:@MFClickNo

Telegram:@MFClickNo

www.new-click.ir

تلفن تماس جهت هماهنگی:04133377363_04133377474_04133377475

نشانی: تبریزخیابان آزادی  نرسیده به زیر گذرمارالان از سمت آبرسان پلاک 106 طبقه دوم


نوشته شده در   پنجشنبه 18 مهر 1398  ساعت  01   توسط   المیرا حاتمی