شنبه 9 اسفند 1399 - 18 سپتامبر 778
آموزش نرم افزار SOLIDWORKS_مجتمع فنی کلیک نو

سر فصل مطالب :

 

مدلسازی سه بعدی قطعات

مدلسازی مجموعه مونتاژی

استفاده از کتابخانه قطعات آماده

اسجاد نقشه های ساخت

ایجاد عکس های واقعی و رندرگیری از طراحی

طراحی قالب

طراحی قطعات ورقی

طراحی اتصالات جوشی

Instagram:@MFClickNo

Telegram:@MFClickNo

www.new-click.ir

تلفن تماس جهت هماهنگی:04133377363_04133377474_04133377475

نشانی: تبریزخیابان آزادی  نرسیده به زیر گذرمارالان از سمت آبرسان پلاک 106 طبقه دوم


نوشته شده در   پنجشنبه 18 مهر 1398  ساعت  02   توسط   المیرا حاتمی