پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
آموزش طراحی سطوح و قالب با کتیا(catia) پیشرفته تبریز_مجتمع فنی کلیک نو

سر فصل مطالب:
آشنایی با محیط sketcher
آشنایی با محیط Part Design
انجام مدلسازی سه بعدی
ایجاد ساختار درختی و فراخوانی قطعات به مونتاژ
تحلیل با کتیا
نام گذاری قطعات مونتاژ شده در نقشه کشی
آشنایی با محیط Drafting
نماگیری از قطعات
آشنایی با محیط Sheet Metal Design
تهیه فهرست قطعات B.O.M
آشنایی با محیط Assembly Design
انجام ترسیمات دو بعدی درمحیط sketcherتلفن تماس جهت هماهنگی:
04133377474-04133377475-04133377363

نشانی:
نرسیده به زیرگذر مارالان از سمت آبرسان ، پلاک 106، مجتمع فنی کلیک نو
نوشته شده در   شنبه 13 شهريور 1400  ساعت  08   توسط   المیرا حاتمی