شنبه 11 تير 1401 - 22 ژانویه 780
آموزش خوشنویسی با خودکار و قلم و خط نستعلیق تبریز_مجتمع کلیک نو

نمونه ای از آثار هنری استاد:
تلفن تماس جهت هماهنگی:
04133377474-04133377475-04133377363

نشانی:
نرسیده به زیرگذر مارالان از سمت آبرسان ،پلاک 106 ،مجتمع فنی کلیک نو
نوشته شده در   يکشنبه 14 شهريور 1400  ساعت  11   توسط   المیرا حاتمی