جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
آموزش نرم افزار آباکوس(abaqus)_مجتمع فنی کلیک نو

سر فصل مطالب:
آشنایی با محیط نرم افزار و مدلسازی و متریال
اعمال بارگذاری و شرایط مش بندی و مرزی
روش المان محدود
تحلیل سه بعدی ،المان های solid
تحلیل پوسته المان های shell
تحلیل المان های beam
تحلیل ورق های کامپوزیتی
آنالیز های چندین مرحله ای
مدلسازی بهینه
تحلیل های دینامیکی
آنالیز تماس
تحلیل کمانش خطی و غیر خطی
معرفی خروجی و نتایج مورد نیاز


تلفن تماس جهت هماهنگی:
04133377363-04133377474-04133377475

نشانی:
نرسیده به زیر گذر مارالان از سمت آبرسان،پلاک 106،مجتمع فنی کلیک نونوشته شده در   دوشنبه 29 شهريور 1400  ساعت  02   توسط   المیرا حاتمی