جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه_مجتمع فنی کلیک نو

سرفصل مطالب:
آموزش نرم افزار و تنظیمات و ساختار
تعریف پروژه،اطلاعات،فعالیت ها،قرارداد
تهیه زمان برنامه بندی،رابطه فعالیت ها
بررسی ساختار شکست و محدوده آن
آموزش شناور ها و مسیر بحرانی
انواع فیلتر ، منابع و فرمتینگ برنامه
محاسبه درصد پیشرفت
گزارشات
ابزار ها و نماهاMSP
تخصیص منابع
کنترل پروژه
مدیریت ریسک
شبکه های احتمالی
درصد پیشرفت و برنامه ریزی تسطیح

تلفن تماس جهت هماهنگی:
04133377363-04133377474-04133377475
نشانی:
نرسیده به زیرگذر مارالان از سمت آبرسان،پلاک106،مجتمع فنی کلیک نو
نوشته شده در   شنبه 3 مهر 1400  ساعت  09   توسط   المیرا حاتمی