پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
مهارت هفتگانه icdl
چرا مهارت ICDL برای استخدام در هر شرکتی مهم هست ؟
مهارت Icdl از هفت مهارت تشکیل شده که داشتن این هفت مهارت برای استخدام در شرکت ها بسیار ضروریست. این مهارت ها اعم از تسلط به هفت نرم افزار ضروری هست که عبارت هست از 
ویندوز ، آشنایی با اینترنت و بهترین و سریع ترین نتایج جستجو ، نرم افزار ورد word ، آشنایی و تسط به نرم افزار اکسل excel ، آشنایی با مبحث آی تی IT ، تسلط به نرم افزار اکسس ACCESS ، و تسلط به نرم افزار پاور پوینت POWER POINT .

مهارت و تسلط به این هفت نرم افزار برای هر شرکت مورد نیاز هست.در هنگام استخدام اگر شما مدرک ICDL را در دست داشته باشید ، برگ برنده استخدام را دارید.
در مجتمع فنی کلیک نو این مهارتICDL آموزش داده میشود و بعد از اتمام دوره آموزشی مدرک بین المللی قابل ترجمه ارائه میشود.که این مدرک نه تنها ارزش وطنی دارد،بلکه ارزش جهانی نیز دارد.

نوشته شده در   پنجشنبه 14 مهر 1401  ساعت  03   توسط   المیرا حاتمی