پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
شروع دوره کتیاپیشرفته در مجتمع فنی کلیک نو
کتیا پیشرفته در تبریز

شروع دوره کتیا پیشرفته در مجتمع فنی کلیک نو از 12 بهمن سال 1401
این دوره به مدت 20 جلسه یک و نیم ساعته در مجتمع فنی کلیک نو با سیستم های مجهز برگزار میشود کارآموزان بعد ازاتمام دوره  موفق به اخذ مدرک بین المللی طراحی سطوح پیشرفته در کتیا می شوند.
نوشته شده در   چهارشنبه 12 بهمن 1401  ساعت  11   توسط   المیرا حاتمی