چهارشنبه 30 مهر 1399 - 8 مه 778
 

دوره آموزش سیستم گرمایش از کف با

Loop Cad

 

1. طرح مباحث اساسی تهویه مطبوع Description: C:\Users\Rezai\Desktop\images (2).jpg

 

2. محاسبات دستی سیستم های گرمایش از کف 

*   اندازه قطر لوله ها

*   عمق نصب لوله ها

*   چگونگی آرایش لوله ها

*   روش اندازه گذاری سیستم پانل های تابشی

*   شار حرارتی

*   پوشش روی کف

3. آموزش کامل نرم افزار Loop Cad 2014  

*   انجام تنظیمات مورد نیاز منطقه و مشخصات سیستم ها

*   ترسیم نقشه ساختمان و یا ورود آن از اتوکد یا اسکن نقشه

*   انجام محاسبات تلفات حرارت��

*   ترسیم لوپ های حرارتی

*   متعادل نمودن سیستم گرمایش از کف

*   تهیه گزارشات تحلیل سیستم

*   تهیه گزارشات اجرای سیستم

 

4. انجام یک پروژه کامل از ابتدا تا انتها و بررسی نتایج