جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
 دوره آموزش کتیا (catia) طراحی سطوح - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
دوره آموزش کتیا (catia) طراحی سطوح در تبریز

طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با استفاده از نرم افزار CATIA

یکی از مهمترین قابلیت های نرم افزار Catia طراحی سطوح پیچیده می باشد که می توان پیچیده ترین قطعات را مدل سازی کرد. طراحی سطوح با طراحی قطعه متفاوت است به طوریکه در طراحی سطوح فرم خارجی اشیا طراحی شده اما در طراحی قطعه تمامی حجم شکل مدلسازی می شود. با استفاده از مطالب ارائه شده در این دوره طراح می تواند پیچیده ترین سطوح مورد نظر خود را مدلسازی نماید. از قبیل سطوح پیشرفته، سطوح آزاد و قسمت های پیچیده انواع قطعات صنعتی و اشیاء تزیینی، بدنه خودرو و هواپیما منحنی های فضایی، انواع پره های توربین و قطعات قالبهای تزریق و ..

مدل سازی سطوح علاوه بر ساخت سطوح پیچیده قابلیت انجام مدل سازی روی ابر نقاط و فایل های حاصل از اسکن سه بعدی را نیز دارا است.

اهداف دوره کتیا:

نرم افزار Catia به کاربر اجازه می دهد به راحتی از یک محیط کاری به محیط کاری دیگر منتقل شود. به عنوان مثال پس از این که در محیط Part Design قطعه مدل گردید به راحتی می توان وارد محیط Genrative Shape Design و یا Free Style شده و قسمتهای Surface قطعه را طراحی نمود. در محیط Genrative Shape Design سطوح با استفاده از مقاطع مختلف ایجاد شده ولی در محیط Free Style نوع سطوح به صورت Nurbs بوده که می توان روی سطوح آزاد ایجاد شده مثل خمیر کار کرد و شکل مطلوب را بدست آورد. و همچنین در محیط Sketch Tracer می توان برای رسم مقاطع قطعات پیچیده که به صورت عکس (Blue Print) در اختیار می باشد، از این محیط کمک گرفت.

سرفصل های دوره کتیا (catia):

١- محیط Generative Shape Design
* - طراحی سه بعدی خطوط و منحنی ها
* - طراحی سه بعدی سطوح
* - آنالیز و بررسی انواع سطوح و منحنی ها

۲- محیط Sketch Tracer
* - طراحی سه بعدی سطوح از روی عکس

٣- محیط Free Style
* - طراحی سه بعدی سطوح آزاد در
* - آنالیز و بررسی انواع سطوح و منحنی ها