شنبه 11 تير 1401 - 22 ژانویه 780
 دوره آموزش کامسول comsol - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

دوره آموزش ایجاد و طراحی هندسه دو بعدی و سه بعدی در نرم افزار کامسول comsol - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

کامسول comsol یک نرم افزار شبیه سازی است که با در نظر گرفتن کاربردهای واقعی طراحی شده است، هدف کلی از شبیه سازی توسط کامسول COMSOL نزدیک شدن تا حد امکان به تاثیراتی است که در محیط مشاهده می کنیم، چه در زمینه علمی و چه در مهندسی، برای رسیدن به این هدف نیاز به نرم افزاری وجود دارد که مدل های علمی مورد نظر ما را شامل شود. برخی از این مدل ها شامل : صوت شناسی، الکترومغناطیس، واکنش های شیمیایی، مکانیک، جریان های سیالات و انتقال حرارت است. نظر به اینکه جهان واقعی شامل تمامی این تاثیرات است، شبیه سازی های شما نیز ممکن است که شامل آنها باشد. این هدفی است که Comsol در پی ارائه آن است و این هدف را در یک قالب بسیار منظم و آسان برای یادگیری به منظور هرچه بیشتر مولد کردن مهندسین و دانشمندان در کارهای روزمره انجام میدهد.

اهداف دوره :

آشنایی با نحوه ایجاد و طراحی هندسه دوبعدی و سه بعدی در محیط نرم افزار و استفاده از هندسه ایجاد شده برای تولید شبکه بندی مورد نیاز حل با روش های مختلف، ابتدایی ترین هدف این دوره است. علاوه براین نحوه اعمال عملگرهای فیزیکی مختلف با تاکید بر حلگرهای مربوط به مباحث مکانیک سیالات و جامدات و تحلیل مباحث مختلف مکانیکی هدف دیگر این دوره است. علاوه براین نحوه استفاده از بزرگترین مزیت این نرم افزار یعنی تحلیل مسائل چند فیزیکی (تحلیل چندین پدیده فیزیکی به صورت همزمان) در این دوره آموزش داده می شود. در نهایت فراگیر پس از سپری کردن این دوره قادر به ایجاد هندسه، تحلیل پدیده فیزیکی مورد نظر، استخراج پاسخ های بدست آمده و تحلیل این نتایج خواهد بود.