جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
 آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار caesar - پیشرفته - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار Caesar تبریز

آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار caesar - پیشرفته - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

نرم افزار caesar یکی از معروف ترین نرم افزار های آنالیز تنش خطوط لوله بوده و در اکثر کشورهای دنیا از این نرم افزار برای آنالیز تنش خطوط لوله استفاده می نمایند. آنالیزور ها می بایست اطلاعات لازم و کافی درباره اصول و تئوری آنالیز تنش کسب نمایند تا بتوانند از طریق نرم افزار Caesar نسبت به تهیه خروجی های مورد نظر اقدام نمایند. به عبارت دیگر نرم افزار Caesar پیشنهادی از بابت نحوه ساپورت زدن خطوط لوله ارائه نمیکند بلکه این هنر آنالیزور تنش می باشد که بتواند با سعی و خطا های کمتری از نرم افزار Caesar جواب بگیرد. بر این اساس تدریس نرم افزار شامل دو قسمت اصلی می شود که اولی آشنایی و در نهایت تسلط بر نحوه مدلسازی اقلام پایپینگ می باشد و دومی آشنایی با نحوه آنالیز تنش و تئوری های مربوط به آن خواهد بود،