جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
 دوره آموزش کاتالوگ نویسی pdms - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

دوره آموزش کاتالوگ نویسی pdms - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

کاتالوگ نویسی PDMS این بخش اختصاص به Catalogue نویسی برای بخش های دیگر نرم افزار را دارد.
از جمله تعریف (Piping Material specification) PMS برای بخش piping و همچنین کاتالوگهای مورد نیاز بخش های & Structure Instrument و ... به طور معمول در ابتدای پروژه نیاز به تکمیل این قسمت و وارد نمودن کليه المانهای مورد نیاز در بخش DESIGN را داریم که این مهم با توجه به استاندارد های طراحی و نمودارها و جداول مهندسی انجام می شود