پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
 دوره آموزش برنامه نویسی matlab - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

دوره آموزش برنامه نویسی matlab - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

نرم افزار متلب دارای رویکرد ماتریس محور می باشد در این نرم افزار تمام محاسبات ریاضی، فنی - مهندسی و علوم پایه به راحتی قابل پیاده سازی می باشد. این نرم افزار سیگنالهای صوتی و تصویری را به ماتریس تبدیل می کند و هر چه قدر با مفاهیم ماتریسی آشنا باشید به همان اندازه با برنامه نویسی متلب راحت خواهیم بود. این نرم افزار دارای تولباکس های متعدد و فوق العاده قدرتمند برای پردازش تصویر، پردازش سیگنال، کنترل خطی، محاسبات تحلیلی، عددی و ... می باشد و تمام شبیه سازی ها می تواند توسط بلوک دیاگرام با تولباکس انجام شده و در محیط Simulink متلب قابل پیاده سازی باشد. در کل با یادگیری نرم افزار متلب می توانید تمام نیازهای شبیه سازی و تحلیلی خود را در قالب برنامه پیاده سازی کنید اهداف دوره در این دوره مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی به زبان متلب آموزش داده شده و دانشجو پس از اتمام دوره برنامه نویسی مقدماتی متلب قادر خواهد بود تمام نیازهای شبیه سازی و پیاده سازی خود را در این نرم افزار انجام دهد.