پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
مشخصات ثبت نام آنلاین

در صورت عضو بودن در سایت قبل از اقدام به- ثبت نام و پرداخت / پیش ثبت نام - با نام کاربری خود وارد سایت شوید


 
نام :    
نام خانوادگی :    
تاریخ تولد: :روز :ماه :سال  
کد ملی:  
پست الکترونیکی:  
همراه:    
جنسیت:  
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
تکرار کلمه عبور:    
نام دوره: نرم افزار AutoCAD  
هزینه دوره:
10000000 ریال
 
تخفیف ها :
 عنوان تخفیف مبلغ(ریال)
آزاد500000
 
    
 
آيين نامه آموزشي مجتمع فنی کلیک نو:

براساس طرح درسهاي معين شده و برنامه آموزشي اعلام شده توسط آموزشگاه به ميزان طرح درس و هر جلسه 55 دقيقه اي که به مدت هفته از تاريخ اعلام شده به بعد اجرا خواهد شد و کارآموز از طريق درج امضاء در برگ گزارش عملکرد اجرائي آموزشي و آمار حضوروغياب کارآموزان، حضور خود در جلسات مربوطه از کلاس و ( اجراي موضوع قرارداد ) را تائيد خواهد کرد برگزاري کلاس در ساعات تعيين شده توسط آموزشگاه مي باشد که بنا بر مقتضيات قابل تغيير است . *ماده 3 ـ مبلغ قرارداد (هزينه کارآموزي): کارآموز موظف است شهريه (هزينه کارآموزي ) در مقابل رسيد ( گواهي نامه ) چاپي و شماره دار ( که به مهر وامضاي آموزشگاه ممهور باشد ) حداکثر تا يک ماه قبل از پايان مدت قرارداد ( خاتمه کارآموزي ) به آموزشگاه پرداخت نمايد .

* ماده4 - تعهدات كارآموز :

الف(از تاريخ تنظيم اين قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز بهر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف یا به هر بهانه , عذر و جهتی ,توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را (قبل یا بعد از شروع دوره ) از دست بدهد, هیچ وجهی از هزینه دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که به هر گونه درخواست استرداد شهریه (به هر صورتی که مطرح شود) ترتیب اثر ندهند. ب) درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عد م توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها ، تجهيزات ، لوازم اندازه گيري ، تابلوهاي آموزش ، ابزار ، ساختمان و ساير وسايل یا اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه) ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد . ج(كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد . د(كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاق و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد . ه (ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز )كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج مي گردد( از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . در صورتی که میزان غیبت از 3 جلسه متوالی و یا متجاوز از 15/1 کل تعداد جلسات دوره (به طور متناوب)گردد آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را (بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی) مبلغی نماید. و) كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ،محوطه آموزش را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد . ز) كارآموز بايستي هرگونه نظريات ، پيشنهادات و انتقادات اصولي خود را بطور فردي و در خارج از كلاس یا كارگاه هاي آموزشي با مدير آموزشگاه مطرح نمايد و از القاخواسته خود به كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايد. ح) كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريسي را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و تلف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد . ت) ساير مقررات پذيرش و ثبت نام ، شرايط و نحوه اجراي برنامه آموزشي ، مقررات كار در كارگاه و آزمون که جدا از مطالب ها قرارداد به اطلاع و تائيد كارآموز رسيده يا مي رسد ، جزء لاينفك تعهدات مشمول اين قرارداد محسوب و بر ذمه كارآموز است . ي) درصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد ، آموزشگاه مي تواند بدون استرداد هزینه پرداخت شده توسط كارآموز ، از ادامه تحصيل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت كرده و اين قرارداد را فسخ نمايد و هر كارآموز موجب تضییع وقت آموزشگاه و يا وارد شدن خساراتي بیش از مبلغ این قرارداد (یا باقیمانده آن) شد, موظف به جبران آن است .

* ماده 5 -تعهدات آموزشگاه :

الف) آموزشگاه تا پايان مدت اين قرارداد موظف به اجراي موضوع قرارداد (آموزش ) مي باشد * تبصره : در صورتیکه بهر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و بیش از اجرای کامل موضوع قرارداد بدون توافق کارآموز دوره آموزشی مربوطه را به مدتی بیشتر از یک ماه متوالی تعطیل نماید در صورت درخواست کارآموز آموزشگاه موظف است ایامی که کارآموز در کلاس حضور یافته است را ( به نسبت کل جلسات و مبلغ موضوع قرارداد) محاسبه و مبلغ 20% شهریه (بالاسری و ثبت نام ) را به آن افزوده و این مبلغ را از کل شهریه دریافت شده از کارآموز کسر نموده و باقیمانده را به کارآموز تسویه حساب به عمل آورد. در این صورت کلیه تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر از هر لحاظ منتفی شده و این قرارداد ملغی خواهد شد. ب) در صورتی که موضوع این قرارداد جزو استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای(و سایر مراجع) بوده و كارآموز واجد شرايط شرکت در آزمون نهايي اخذ گواهينامه رسمي باشد ، آموزشگاه موظف است درصورت تقبل هزينه هاي قانوني متعلقه توسط كارآموز نامبرده را جهت آزمون به ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معرفی نماید.