دوشنبه 3 مهر 1402 - 11 آوریل 781
جزئیات دوره ها
 
نام دوره :آموزش تند خوانی
نام مدرس :خانم آزاد ظرفیت :10
نام استاندارد :تندخوانی و تقویت حافظه شهریه :18000000
کد استاندارد : تاریخ شروع دوره : -
تاریخ پایان دوره : -