دوشنبه 3 مهر 1402 - 11 آوریل 781
جزئیات دوره ها
 
نام دوره :Powermill+CNC
نام مدرس : ظرفیت :15
نام استاندارد :Powermill+CNC شهریه :15000000
کد استاندارد : تاریخ شروع دوره : -
تاریخ پایان دوره : -