شنبه 9 مرداد 1400 - 19 فوریه 779
 دوره آموزش اصول و تئوری پایپینگ piping - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

دوره آموزش اصول و تئوری پایپینگ piping - مجتمع فنی یکلیک نو تبریز

اصول و تئوری پایپینگ Piping عمومی ترین دوره تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. پایپینگ به شاخه ای از علم مهندسی مکانیک گفته میشود که به مهندسی و طراحی و ساخت انواع لوله ها و سیستم های لوله کشی در نواحی صنعتی میپردازد. شاخه پایپینگ دارای دو نرم افزار اصلی و کاربردی با نام های PDMS و CAESAR میباشد. نرم افزار PDMS جهت مدلینگ کلیه کارخانجات، پلنت های نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی و تهیه نقشه های اجرایی مربوطه کاربرد داشته و نرم افزار CAESAR نیز نرم افزار آنالیز تنش خطوط لوله و تعیین نوع و ساپورت های خط لوله می باشد.